Trimmen is een verzamelnaam geworden voor een aantal specifieke handelingen
die in de trimsalon toegepast worden.

In de trimsalon komen onderstaande onderwerpen vaak ter sprake: